sábado, 1 de octubre de 2011


I should have never cared. 
But I did care. 
And I cared a lot. 
And I still fucking care.

No hay comentarios:

Publicar un comentario